Művészetoktatás

Az alapfokú művészetoktatás szerepe

Az alapfokú művészetoktatás fontos szerepet tölt be a nemzeti hagyományok megőrzésében. Fő célja olyan magatartás kialakítása, amely biztosíték lehet arra, hogy a tanulónak ez irányú nyitottsága és igénye nem szakad meg a művészeti iskolai tanulmányok befejezésével, hanem felnőtt korában is keresni fogja a kapcsolatot érdeklődésének megfelelő kulturális közösségekkel.
A zene, a tánc, a képzőművészet hatása olyan emberformáló erő, mely kihat az egész személyiségre. Fogékonnyá tesz a szép befogadására, formálja az ízlést.

Az alapfokú művészetoktatás célja

  • A választott tanszakon belül nyújtson speciális művészeti ismereteket, és az alkotó munkával együtt járó pozitív élmények segítségével járuljon hozzá a harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kialakításához.
  • Alakítsa ki a kultúra iránt nyitott magatartást, az esztétikai érzékenységet, neveljen a művészetek befogadására, értésére és művelésére.
  • Törekedjen az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.
  • Sajátos eszközeivel ösztönözzön a társadalmi kapcsolatteremtésben, együttműködésben és kommunikációban a toleráns magatartásra.


Az alapfokú művészetoktatás feladatai

  • A zenei, művészeti műveltség megalapozása és fejlesztése.
  • Az egyes művészeti szakterületek alapvető ismeretanyagának és technikáinak megismertetése.
  • A tanulók alkotó fantáziájának, kreativitásának kibontakoztatása.
  • A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése.
  • Tehetséggondozás, felzárkóztatás.


Iskolánkban oktatható művészeti területek:

Zeneművészeti ágon: Furulya, gitár, zongora, szintetizátor, szolfézs.

Táncművészeti ágon: Néptánc, moderntánc, társastánc.

Képzőművészeti ágon: Rajz-festészet / kézműves.