Tanáraink, Dolgozóink

Elérhetőség:
Telefonszám: 62/284-043 vagy 70/330-4898
E-mail: domaszeksuliatt-online [dot] hu

Név

Szak, beosztás

Fogadó óra
A hét            B hét

JÓZSÁNÉ BÁNHIDI MÁRTA

igazgató
matematika-technika

 

ASZTALOS FERENCNÉ

igazgató helyettes
matematika-fizika

 

ÓTOTTNÉ GREGUSS ÉVA

igazgató helyettes
tanító

 

BECSEINÉ RÁTI ZSUZSANNA    
BÖNDE JÁNOSNÉ tanító,
1.a osztályfőnök
 

CSERI-KUCSARA PETRA

jelenleg GYED-en

 

CSÚCSNÉ KIRÁLY RENÁTA

napközi 2. csoport

 

CSÓTI NATÁLIA

napközi 4. csoport

 

DOBÓ MÁRTA

5.a osztályfőnök
matematika-testnevelés

 

FEHÉR ERIKA

napközi 1.csoport
napközi munkaközösség vezető
fejlesztő pedagógus

 

FERLINGNÉ DÓSA ANETT

kémia-német
7.b osztályfőnök
reál munkaközösség vezető

 

HUSZÁR JUDIT

magyar-német

 

KARDOS ROLLAND

biológia-technika
osztályfőnöki munkaközösség vezető
6.a osztályfőnök
DÖK vezető tanár

 

KARDOSNÉ VOLFORD KLÁRA

tanító
2.b osztályfőnök

 

KERTÉSZNÉ GÁBOR JULIANNA matematika, fizika
napközi 5. csoport

 

      
 

KNEUSEL-HERDLICZKA LEILA

ének
8.a osztályfőnök
napközi 6. csoport

 

KOPASZNÉ TÖRÖK GABRIELLA

tanító
3.a osztályfőnök

 

LACZKÓ ENDRE

földrajz-testnevelés
6.b osztályfőnök

 

MADARÁSZ OTTÓ tanító, történelem
2.a osztályfőnök
 

MAROSNÉ ALBERTI ANIKÓ

matematika-informatika
8.b osztályfőnök

 

MATAISZ ZSUZSANNA

tanító-drámatanár
3.b osztályfőnök
alsós munkaközösség vezető

 

MOLNÁR-TÓTHNÉ
LAKATOS MARGIT
angol-magyar
5.b osztályfőnök
napközi 6.csoport
 
NAGY HEVESI ÁKOS testnevelés
7.a osztályfőnök
 

NAGY ZSOLT

tanító, földrajz
4.b osztályfőnök

 

NAGYNÉ VOLFORD IRÉN

magyar-történelem, drámatanár
napközi 6.csoport

 

PATAKI ILDIKÓ

tanító
4.a osztályfőnök

 

POLGÁR SZABINA tanító, angol
1.b osztályfőnök

 
 

SZABÓ ANIKÓ

jelenleg GYED-en

 

VIPLAKNÉ PÁSTI MÁRIA

magyar-földrajz-rajz
humán munkaközösség vezető

 

Nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítők

     

KLÉPITY ATTILA

Rendszergazda

   

KÓSZÓNÉ TÓTH EDIT

iskolatitkár

 

 

Működést segítők

 

   

ÁBRAHÁM-TANDARINÉ
BATA ANIKÓ

jelenleg GYED-en

 

 

CELOTTI ATTILÁNÉ

takarító

   

FŐDINÉ VŐNEKI BERNADETT

gazdasági ügyintéző

   

GÖRÖG LAJOSNÉ

takarító

 

 

MASA MIKLÓS LAJOS

fűtő-karbantartó

 

 

TILLINKÓ ISTVÁNNÉ

takarító

 

 

Művésztanárok

 

   

CSIKÓSNÉ VARGA DIÁNA

zongora

   

GREKSA LÁSZLÓ

furulya

 

 

GREKSA MÁRTA

szolfézs

 

 

HORVÁTH PÉTER

moderntánc

 

 

KISPÉTER ÉVA

néptánc

 

 

KOSZTI SÁNDOR

szintetizátor

 

 

MADÁCSI MIROSZLAVA

jelenleg GYES-en

 

 

NEMES IMRE

képzőművészet

   

PECZNYIK ISTVÁN

gitár

 

 

A betöltött munkakörök alapjána pedagógusok iskolaivégzettsége és szakképzettsége  
Munkakör Végzettségi szint Szakképzettség  
tanár főiskola matematika-fizika szakos ált. isk. tanár  
tanító főiskola általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel  
tanár egyetem angol-rajz szakos tanár; okleveles vizuális- és környezetkultúra tanár  
tanár egyetem okleveles angoltanár  
tanító főiskola általános iskola tanító intenzív-kombinált olv. tan. módszer képzéssel  
testnevelő föiskola főiskolai szintű matematika technika szakos tanár;
testnevelés szakos tanár
 
tanár főiskola nevelőtanár gyermek és ifjúságvédelem képzéssel;
gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
 
tanár egyetem kémia szakos középiskolai tanár; német nyelv és irodalom szakos tanár  
tanár főiskola magyar-orosz szakos általános iskolai tanár; német szakos nyelvtanár; könyvtáros  
tanár főiskola matematika-technika szakos általános iskolai tanár; iskolai menedzser és tantervfejlesztő; intézményvezető és középvezető területen szakvizsgázott pedagógus  
tanár főiskola biológia-technika szakos általános iskolai tanár  
tanító főiskola általános iskolai tanító magyar képzéssel; differenciáló szakpedagógus szakvizsga  
tanár főiskola matematika-fizika szakos általános iskolai tanár  
tanár főiskola ének-zene-karvezetés szakos általános iskolai tanár; számítástechnika szakos tanár  
tanító főiskola általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiummal;
mentálhigiénés szakember
 
testnevelő egyetem okleveles testnevelő tanár, földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár  
tanító egyetem általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiummal; történelem szakos tanár; történelem szakos bölcsész és tanár  
tanár főiskola matematika-számítástechnika szakos tanár  
tanító főiskola általános iskolai tanító népművelés szakkollégiummal; drámapedagógus pedagógus szakvizsga  
tanár főiskola angol-magyar szakos tanár  
tanár főiskola általános iskolai tanító technika szakkollégiummal; főiskolai szintű földrajz szakos tanár  
testnevelő egyetem okleveles testnevelő tanár és okleveles egészségfejlesztő tanár  
tanár főiskola magyar-történelem szakos általános iskolai tanár; drámapedagógus  
tanító főiskola általános iskolai tanító rajz szakkollégiummal  
tanító főiskola általános iskolai tanító  
tanító főiskola tanító  
tanító főiskola tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület  
tanító főiskola tanító  
tanár főiskola földrajz-rajz szakos általános iskolai tanár; magyar nyelv és irodalom szakos ált. isk. tanár  
tanár főiskola ének-zene -karvezetés szakos tanár  
tanár főiskola hegedűtanár, kamaraművész  
tanár egyetem táncpedagógus mondern társastánc szakirányon, okleveles tánctanár (társastánc MSC)  
tanár egyetem trombitaművész-, tanár  
tanár egyetem ének-zene szakos tanár; zongoratanár, kamaraművész  
óraadó tanár főiskola zeneiskolai fuvola-szofézs és általános iskolai énektanár  
óraadó tanár főiskola táncpedagógus néptánc szakirány  
óraadó tanár szakközép-iskola zongoratanár  
óraadó tanár főiskola képi ábrázolás alapszakos festő/grafikus  
óraadó tanár főiskola zeneiskolai gordontanár