Tanáraink, Dolgozóink

Elérhetőség:
Telefonszám: 62/284-043 vagy 70/330-4898
E-mail: domaszeksuliatt-online [dot] hu

Fogadóórák időpontja a következő linken megtekinthető: FOGADÓÓRÁK

Név

Szak, beosztás

JÓZSÁNÉ BÁNHIDI MÁRTA

igazgató
matematika-technika

ASZTALOS FERENCNÉ

igazgató helyettes
matematika-fizika

ÓTOTTNÉ GREGUSS ÉVA

igazgató helyettes
tanító

BECSEINÉ RÁTI ZSUZSANNA  
BÖNDE JÁNOSNÉ tanító,
1.a osztályfőnök

CSERI-KUCSARA PETRA

jelenleg GYED-en

CSÚCSNÉ KIRÁLY RENÁTA

napközi 2. csoport

CSÓTI NATÁLIA

napközi 4. csoport

DOBÓ MÁRTA

5.a osztályfőnök
matematika-testnevelés

FEHÉR ERIKA

napközi 1.csoport
napközi munkaközösség vezető
fejlesztő pedagógus

FERLINGNÉ DÓSA ANETT

kémia-német
7.b osztályfőnök
reál munkaközösség vezető

HUSZÁR JUDIT

magyar-német

KARDOS ROLLAND

biológia-technika
osztályfőnöki munkaközösség vezető
6.a osztályfőnök
DÖK vezető tanár

KARDOSNÉ VOLFORD KLÁRA

tanító
2.b osztályfőnök

KERTÉSZNÉ GÁBOR JULIANNA matematika, fizika
napközi 5. csoport

KNEUSEL-HERDLICZKA LEILA

ének
8.a osztályfőnök
napközi 6. csoport

KOPASZNÉ TÖRÖK GABRIELLA

tanító
3.a osztályfőnök

LACZKÓ ENDRE

földrajz-testnevelés
6.b osztályfőnök

MADARÁSZ OTTÓ tanító, történelem
2.a osztályfőnök

MAROSNÉ ALBERTI ANIKÓ

matematika-informatika
8.b osztályfőnök

MATAISZ ZSUZSANNA

tanító-drámatanár
3.b osztályfőnök
alsós munkaközösség vezető

MOLNÁR-TÓTHNÉ
LAKATOS MARGIT
angol-magyar
5.b osztályfőnök
napközi 6.csoport
NAGY HEVESI ÁKOS testnevelés
7.a osztályfőnök

NAGY ZSOLT

tanító, földrajz
4.b osztályfőnök

NAGYNÉ VOLFORD IRÉN

magyar-történelem, drámatanár
napközi 6.csoport

PATAKI ILDIKÓ

tanító
4.a osztályfőnök

POLGÁR SZABINA tanító, angol
1.b osztályfőnök

 

SZABÓ ANIKÓ

jelenleg GYED-en

VIPLAKNÉ PÁSTI MÁRIA

magyar-földrajz-rajz
humán munkaközösség vezető

Nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítők

   

KLÉPITY ATTILA

Rendszergazda

 

KÓSZÓNÉ TÓTH EDIT

iskolatitkár

 

Működést segítők

 

 

ÁBRAHÁM-TANDARINÉ
BATA ANIKÓ

jelenleg GYED-en

 

CELOTTI ATTILÁNÉ

takarító

 

FŐDINÉ VŐNEKI BERNADETT

gazdasági ügyintéző

 

GÖRÖG LAJOSNÉ

takarító

 

MASA MIKLÓS LAJOS

fűtő-karbantartó

 

TILLINKÓ ISTVÁNNÉ

takarító

 

Művésztanárok

 

 

CSIKÓSNÉ VARGA DIÁNA

zongora

 

GREKSA LÁSZLÓ

furulya

 

GREKSA MÁRTA

szolfézs

 

HORVÁTH PÉTER

moderntánc

 

KISPÉTER ÉVA

néptánc

 

KOSZTI SÁNDOR

szintetizátor

 

MADÁCSI MIROSZLAVA

jelenleg GYES-en

 

NEMES IMRE

képzőművészet

 

PECZNYIK ISTVÁN

gitár

 

A betöltött munkakörök alapjána pedagógusok iskolaivégzettsége és szakképzettsége  
Munkakör Végzettségi szint  
tanár főiskola  
tanító főiskola  
tanár egyetem  
tanár egyetem  
tanító főiskola  
testnevelő föiskola  
tanár főiskola  
tanár egyetem  
tanár főiskola  
tanár főiskola  
tanár főiskola  
tanító főiskola  
tanár főiskola  
tanár főiskola  
tanító főiskola  
testnevelő egyetem  
tanító egyetem  
tanár főiskola  
tanító főiskola  
tanár főiskola  
tanár főiskola  
testnevelő egyetem  
tanár főiskola  
tanító főiskola  
tanító főiskola  
tanító főiskola  
tanító főiskola  
tanító főiskola  
tanár főiskola  
tanár főiskola  
tanár főiskola  
tanár egyetem  
tanár egyetem  
tanár egyetem  
óraadó tanár főiskola  
óraadó tanár főiskola  
óraadó tanár szakközép-iskola  
óraadó tanár főiskola  
óraadó tanár főiskola